rob-artz

 Robert  Kleinstück

3D-Generalist | Compositing Artist

divider  divider   divider   divider   divider  divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider divider  divider   divider   divider   divider  divider

PROJECTS

divider  divider   divider   divider   divider  divider

"The Astronaut"

Shortfilm

"Mercedes - New A Class"

Web

storz&escherich

"BMW Individual"

Web

storz&escherich

"Ricola"

TV Spot

storz&escherich

"Nona"

Shortfilm

"The Astronaut"

Teaser

"Hape Kerkeling - Taxi"

TV Spot

ava-studios

"smartlaw.de"

Web

ava-studios

"fitnessstudio-guenstiger.de"

TV Spot

ava-studios

"Aging Processes"

Personal Project

Personal Project

"Protection"

Student Shortfilm

m.dh Berlin

"Fragment"

Title Design

"firstFireFX"

Personal Project

"Little Piet"

Solo Student Project

m.dh Berlin

Copyright © 2018. Robert Kleinstück

- Imprint -

shinyBlue divider  shinyBlue divider
shinyBlue divider  shinyBlue divider

Robert  Kleinstück

3D-Generalist | Compositing Artist

divider  divider   divider   divider   divider  divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider divider  divider   divider   divider   divider  divider

divider  divider   divider   divider   divider  divider
storz&escherich
storz&escherich
storz&escherich
ava-studios
ava-studios
ava-studios
m.dh Berlin
m.dh Berlin
shinyBlue divider  shinyBlue divider

Copyright © 2018. Robert Kleinstück

- Imprint -

shinyBlue divider  shinyBlue divider
shinyBlue divider  shinyBlue divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider divider  divider   divider   divider   divider  divider

divider  divider   divider   divider   divider  divider
shinyBlue divider  shinyBlue divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider divider  divider   divider   divider   divider  divider divider  divider   divider   divider   divider  divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider
divider  divider   divider   divider   divider  divider

Copyright © 2018. Robert Kleinstück

- Imprint -